Thimble Measure (CE Marked) of various sizes

 

Size

100ml, 125ml, 175ml, 200ml, 250ml, 25ml